Angyalok #2

Angyalok hierarchiája

Az előző írásunkban meséltünk arról, hogy kik is az Angyalok, miért vannak közöttünk és mi emberek hogyan tudjuk megérteni, megérezi őket, kapcsolódni hozzájuk.

Hogy az emberi elme számára érthetőbb legyen az Angyalok világa, a különböző hitvilágokban elkezdték őket csoportokba, rendekbe sorolni. Hiszen az emberi elme mindig viszonyít, lineárisan gondolkodik. Kicsi-nagy, magasrangú-alacsonyrendű, jó-rossz.

Bár az Angyalok között ez ismeretlen, hiszen midegyikük, akárcsak mi emberek is, ugyanannak az Egynek a különböző megnyilvánulási formája vagyunk, az Angyalokat az emberi gondolkodás szerint különböző rendekbe sorolhatjuk a feladatkörük és erősségük szerint. Elsőként a perzsák kezdték el „rendszerezni” a Mennyországot. Viszont a legismertebb hierarchia a keresztények által kialakított. E szerint a kilenc angyali rend három hierarchiába sorolható:

  • Szeráfok, Kerubok és Trónusok
  • Uralmak, Erők és Hatalmasságok
  • Fejedelemségek, Arkangyalok, Őrangyalok

Az alábbikaban erről a három hierarchiáról olvashattok részletesebben.

====================

I. hierarchia: szeráfok, kerubok, és trónusok

Ők állnak a legközelebb Istenhez és mennyei tanácsadókként szolgálnak.

SZERÁFOK Öszesen négyen vannak, Isten trónját veszik körül és az Isten iránti szeretetet képviselik.

Hangokkal és a szférák zenéjével dolgoznak. Egyfolytában Istent dicsőítik s így a hangok segítségével egyensúlyban tartják a bolygók mozgását és a mennyeket. Hat szárnyuk van. Két szárnyuk a fejükön, kettő a lábukon és kettő a derekukon helyezkedik el.

Az Ótestamentumban a szeráfokat lángoló teremtményeknek írják le, akik lángolnak a szeretettől, hat szárnyuk van, „kettővel befödték arcukat, kettővel befödték lábukat, s kettővel lebegtek” (Izajás 6,2). A szeretet szellemei. Ők hatják át a létezést szeretettel, az isteni szeretet hírnökei. A szeretet által teljes egységet alkotnak, nem különülnek el egymástól. Az emberi lények a szeráfoktól a hit és az isteni szeretet adományát kapják.

KERUBOK Ők a másodikak az Angyalok rangsorában. Isten akaratát közvetítik minden síkon, azaz a mennyek krónikusai. Az Ószövetség szerint, Isten az Édentől keletre állítatta a kerubokat, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Ők a bölcsesség angyalai, és a mennyek küszöbének őrei is, valamint a Frigyláda őrzőiként is ábrázolták őket.

A Kerubok a Napból, a Holdból és a csillagokból sugárzó fény őrzői, nevük pedig imádkozót vagy bölcsességet jelent. Az ő tevékenységük által lett a Káoszból Kozmosz, mely jelentése rend, rendezettség. A Kerubok segítségével hatja át az isteni rendező elv a létezést. Az égi világ rendjében, törvényszerűségeiben az ő tetteik nyilvánulnak meg.

Négyes egységben élnek, négy-négy Kerub alkot teljes szellemi egységet. A kerubok négy szárnnyal és négy arccal rendelkeznek: egy ember, egy oroszlán, egy bika, egy sas arccal. Az összhang és harmónia szellemei. Az emberi lények a Keruboktól a bölcsességet, az erőt és a megvilágosodás isteni adományát kapják.

TRÓNUSOK A harmadik helyen állnak a rangsorban, és ők a bolygók őrzői, más néven Ofanimok. Minden bolygónak saját Trónusa van – a mi bolygónk Őrangyala a Föld Angyala.

Sokszeműként és kerékként is ismertek, mert Isten trónusa körül hajtják kocsijukat, és mert befolyásolják kerekeinket, azaz csakráinkat. Hídként is szolgálnak az ember, az angyalok és Isten között, így összekötve az eget és Földet. Azoknak az angyaloknak, akiknek EL-re végződik a nevük, szükségük van egy Ofanimra, hogy földi világunkban kifejthessék az erejüket. Az akarat szellemei. Ők hatják át a létezést akarattal, az isteni akarat hírnökei.

Duálunióban élnek, két-két Trónus alkot teljes szellemi egységet. Ennek megfelelően sok ábrázoláson kétarcú szárnyas lényekként ábrázolják őket. Az Ofanimok feladata a pozitív energia átadása, mint Isten szállítói. Ezen energia által feltárják az igazságtalanságokat, és gyógyító energiát is képesek küldeni azoknak, akiknek szükségük van rá. Ezt viszont csak személyes őrangyalainkon keresztül képesek elküldeni. A Szaturnusz bolygó szellemi szférájában találkozhat velük az emberi szellem. Az emberi lények a Trónusoktól a teremtésünk megismerését és az isteni eszmék adományát kapják.

====================

II. hierarchia: uralmak, erők, és hatalmasságok

Ők közvetítenek az első és harmadik hierarchia között. Szóval afféle mennybéli hírnökök.

URALMAK Az angyali rangsorban a negyedik helyen álló Uralmak a náluk alacsonyabb rangsorban lévő angyali csoportoknak a kormányzói és szabályozói. Feladatuk, hogy tanácsokkal lássák el ezeket az angyalokat.

Az ábrázolásokon jobb kezükben arany pálcát tartanak, a bal kezükben Isten pecsétjét. A bölcsesség szellemi lényei. Ők hatják át az egész létezést bölcsességgel, az isteni mindentudás hírnökei. Az emberiség nagy tanítómesterei tőlük merítették bölcsességüket.

A Jupiter bolygó szellemi szférájában találkozhat velük az emberi szellem. A valódi bölcsesség nem kimondható, hanem erő és fény, az Uralmak emanációja! Rettenetesen fontos a számukra, hogy az emberek boldogok és egészségesek legyenek, és meg is tesznek ezért mindent, HA KÉRJÜK ŐKET. Az emberi lények az Uralmaktól az ellenségeik legyőzéséhez szükséges tudást és az üdvözölés titkának isteni adományát kapják.

ERŐK Az ötödikek az angyalok rangsorában. Test nélküli, tiszta szellemi, üdvözült lények. A csodák és az áldások angyalainak tartják őket. Az a két angyal, akik jelen voltak Jézus Mennybe menetelénél, Erősségek voltak.

Az Isteni fényt képesek hatalmas erővel sugározni, ezért gyakran utalnak rájuk ragyogó, vagy fényes jelzővel. Ezzel a hatalmas fénnyel képesek csodákat tenni és megáldani az embereket. A mozgás szellemei. Az ő hatásuknak köszönhető, hogy minden mozog, minden rezeg a legkisebb atomtól a legnagyobb galaxisokig. Az emberi mozgás is általuk alakult ki. A szakrális mozgással, a templomi tánccal feléjük próbáltak közeledni. A Mars bolygó szellemi szférájában találhatók. Az emberi lények az akadályok legyőzésének isteni adományát kapják tőlük.

HATALMASSÁGOK A hatodik helyet kapták az angyalok között. Ők felügyelik a halált, a születést és az újjászületést. E csoport tagjai vezetik az Akasha krónika feljegyzéseit. Az Akasha krónika a szellemi világban lévő minden tudás kalendáriuma, melyben leírva megtalálható a lélek fejlődése során előforduló összes cselekedet és gondolat.

Megvédik lelkünket a gonosz lényektől, és bosszút állnak a világban munkálkodó gonoszon. A forma szellemei. Minden forma mögött az ő hatásuk keresendő. Az emberi forma is nekik köszönhető, amit úgy alakítottak ki, hogy az lehetővé tegye az emberi szellem testet öltését. A formák kialakítását a hang segítségével végzik. A formákkal való munka a művészetben nyilvánul meg leginkább. A szellemi alapokon nyugvó művészeti tevékenység közelebb visz a Forma szellemeihez. A Nap szellemi szférájában találjuk meg őket.

====================

III. hierarchia: fejedelemségek, arkangyalok és őrangyalok

FEJEDELEMSÉGEK Őket nevezzük a kor szellemeinek, akik egy korszakon végigkísérik az emberiséget. Ők is amolyan őrangyalok, csak ők nemzetek, városok, olykor egyes vezetők felett is őrködnek. Az uralkodók, törzsek, népek békéjére felügyelnek. Állítólag egy Fejedelem volt az a bizonyos angyal, aki segített Dávidnak legyőznie Góliátot.

Állandóan szállítják a Mennyországból jövő, és oda tartó információt. A vallás és a politika védelmezőinek is szokták hívni őket, mert figyelik az emberi vezetőket, hogy segíthessenek nekik az igazságos döntések meghozatalában. Nem csoda, hogy leginkább ott találhatjuk meg őket, ahol embercsoportok gyűlnek össze, hogy tanulhassanak, vagy döntéseket hozzanak.

ARKANGYALOK Az angyalok hierarchiájában a nyolcadik helyen vannak, és általában ők a legismertebbek. Megvilágító angyalok is, mert vigyázzák, megvilágítják és irányítják az angyalok csoportjait, és az emberiség minden részletét.

Mivel minden Arkangyalnak és angyalnak az a feladata, hogy segítsenek nekünk, embereknek, így bármikor és bármilyen problémával kapcsolatban hívhatjuk őket, készséggel segítenek. Mások megsegítése céljából is hívhatjuk őket, ezért is jó, ha ismerjük nevükhöz tartozó feladatkörüket, mert így válik célirányossá a cselekedet.

ŐRANGYALOK: Legnagyobb csoportjuk az egyes ember lelki-szellemi vezetéséért felelős. Leszületéskor minden ember kap maga mellé egy védőangyalt, aki egészen haláláig segíti, inspirálja, terelgeti védencét.

Ők állnak legközelebb az emberhez. Velük lehetséges először az élő kapcsolat kialakítása. Az ember karmájának, előző életeinek, jelenlegi életfeladatának ismeretében a lehető legjobb módon tudják segíteni az embert, ha létrejön velük a kapcsolat. Szellemi hazájuk a Hold-szférában található.

Az ősi időkben az ember ösztönös kapcsolatban állt védőangyalával, a későbbiekben azonban ez a kapcsolat megszűnt. A mai kor egyik feladata védőangyalunkkal az élő, tudatos kapcsolatfelvétel.

====================

Amennyiben szeretnél segítséget kapni, KERESS BÁTRAN, ÖRÖMMEL SEGÍTEK!

ITT MEGTALÁLSZ: Cacirasz Életmód Centrum

Iratkozz fel a Cacirasz Facebook oldalunkrahogy aktív közösségünk tagja legyél és azonnal, az elsők között értesülj egy új posztról!

Iratkozz fel az RBTErápia Youtube csatornánkraahol hasznos videókat találsz és az elsők között értesülsz, ha új videót teszünk fel.

Legyen csodás napod!
Rajczi B. Tünde
természetgyógyász
személyiségfejlesztő tréner
+3630/368 2987
Insta: dr_rbte
rajczi.b.tunde@cacirasz.hu
https://www.cacirasz.hu